اعضای کمیته علمی

  • جناب آقای محمدی
  • جناب آقای جعفری
  • سرکار خانم وردی نژاد
  • سرکار خانم دوستعلی
  • سرکارخانم دکتر دستان
  • جناب آقای دکتر علمایی فر
  • سرکارخانم دکتر میرزانیا
  • سرکار خانم دکتر زمانی فراهانی
  • سرکار خانم سارا رشیدیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *