chinirantb-(1)

خبرنامه دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین در تاریخ 14 شهریور ماه 1397 با حضور پر شور مقامات دولتی و بخش خصوص ایران و چین دربرج میلاد تهران برگزار گردید.پس از برگزاری افتتاحیه در بخش های تخصصی همایش شامل پنل گردشگری و صنایع دستی و پنل اقتصادی و بازرگانی به بررسی مسائل و مشکلات در این دو حوزه ء مهم بین دو کشور پرداخت شد.

     دبیرخانه همایش در قالی کمیته ره یافت به جد پیگیر موارد مطرح شده در پنا ها و عملی کردن راه حل های پیشنهادی توسط متخصصان ایرانی و چینی می باشد.

برگزار کنندگان این همایش : 1- انجمن دوستی ایران و چین ،2- انجمن دوستی چین و کشور های خارجی ،3- سفارت جمهوری خلق چین در ایران

دبیر اجرایی همایش : موسسه نام آوران افق فرداد.

تیزر دومین همایش چشم انداز توسعه 1397

آلبوم تصویری همایش :